| Tổng đài Panasonic
16506
Hướng dẫn reset tổng đài Panasonic
Hướng dẫn reset các dòng tổng đài Panasonic, Reset tổng đài KX-TA, KX-TEB, KX-TES824, Reset tổng đài KX-TDA100, KX-TDA100D, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-NS300, ...

Khi ta bị mất Password, không đăng nhập lại được, hoặc muốn clear mọi thứ về mặc định thì ta mới Reset,

Note: Khi reset này sẽ clear toàn bộ và đưa tổng đài về trạng thái mặc định của nhà sản xuất

1. Reset các tổng đài Panasonic KX-TA308, KX-TA616, KX-TEB308, KX-TES824
a. Reset mềm: Vào chương trình lập trình -> Bấm 999 -> Ok -> Store
b. Reset cứng: Mở tổng đài ra ta nhìn thấy một nút gạt 1 bên là Clear và 1 bên là Normal và nút bấm, ta thao tác như sau:
- Gạt nút gạt từ Normal -> Clear -> Bấm nút Reset -> Thấy đèn Run nháy 3 ->5 cái thì ta gạt lại phím gạt từ Clear -> Normal
Note: Password mặc định của các dòng tổng đài này là: 1234

2. Reset các dòng tổng đài KX-TDA100, KX-TDA100D, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100/200/600
Reset cứng: Tại CPU tổng đài ta thấy một nút gạt Normal và Initial
Ta gạt nút gạt từ Normal -> Initial, rồi bấm nút Reset -> Đèn Run nháy 3 ->5 cái ta gạt lại từ Initial -> Normal -> Tổng đài trở về trạng thái mặc định
Password đăng nhập mặc định cho lập trình có 3 chế độ: USER/ADMIN/INSTALLER

3. Reset tổng đài Panasonic KX-NS300
Reset tổng đài Panasonic KX-NS300Tắt điện nguồn tổng đài -> Gạt nút gạt sang System Initalize -> Bật nguồn tổng đài -> Đèn Run nháy xanh 3-5 lần -> Gạt nút gạt sang Normal
Địa chỉ IP mặc định của tổng đài là: 192.168.0.101
User/Pass đăng nhập: INSTALLER/1234

HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI PANASONIC
 1. Hướng dẫn lập trình tổng đài KX-NS300 bằng bàn key - DOWNLOAD
 2. Hướng dẫn lập trình tổng đài KX-NS300 PC - DOWNLOAD
 3. Hướng dẫn lập trình tổng đài KX-NS300 điện thoại lập trình - DOWNLOAD
 4. Hướng dẫn lập trình cho tổng đài KX-NS300 bằng tiếng anh - KX-NS300 Installation Manual - DOWNLOAD
 5. Hướng dẫn bấm cáp tổng đài KX-NS300 - DOWNLOAD
 6. Hướng dẫn đấu dây cho tổng đài KX-NS300 - DOWNLOAD
 7. Hướng dẫn đấu dây điện thoại lập trình cho tổng đài KX-NS300 DOWNLOAD
 8. Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-TES824 bằng điện thoại KEY - DOWNLOAD
 9. Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-TEB308 bằng điện thoại KEY - DOWNLOAD
 10. Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-TA624 bằng điện thoại KEY - DOWNLOAD
 11. Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-TA616 bằng điện thoại KEY - DOWNLOAD
 12. Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-TA316 bằng điện thoại KEY - DOWNLOAD
 13. Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-TA308 bằng điện thoại KEY - DOWNLOAD
 14. Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-TES824 bằng PC máy tính - DOWNLOAD
 15. Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-TEB308 bằng PC máy tính - DOWNLOAD
 16. Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-TA624 bằng PC máy tính - DOWNLOAD
 17. Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-TA616 bằng PC máy tính - DOWNLOAD
 18. Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-TA316 bằng PC máy tính - DOWNLOAD
 19. Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-TA308 bằng PC máy tính - DOWNLOAD
 20. Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-TD1232 bằng điện thoại KEY - DOWNLOAD
 21. Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-TDA100D bằng điện thoại KEY - DOWNLOAD
 22. Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-TDA100 bằng điện thoại KEY - DOWNLOAD
 23. Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-TDA200 bằng điện thoại KEY - DOWNLOAD
 24. Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-TDA600 bằng điện thoại KEY - DOWNLOAD
 25. Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-TDE100 bằng điện thoại KEY - DOWNLOAD
 26. Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-TD200 bằng điện thoại KEY - DOWNLOAD
 27. Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-TDE600 bằng điện thoại KEY - DOWNLOAD
 28. Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-TDA100D bằng máy tính PC - DOWNLOAD
 29. Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-TDA100 bằng máy tính PC - DOWNLOAD
 30. Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-TDA200 bằng máy tính PC - DOWNLOAD
 31. Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-TDA600 bằng máy tính PC - DOWNLOAD
 32. Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-TDE100 bằng máy tính PC - DOWNLOAD
 33. Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-TDE200 bằng máy tính PC - DOWNLOAD
 34. Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-TDE600 bằng máy tính PC - DOWNLOAD
 35. Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-TD500 bằng điện thoại KEY - DOWNLOAD
 36. Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-TD500 bằng máy tính PC - DOWNLOAD
 37. Phần mềm lập trình cho tổng đài Panasonic KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600
 38. Phần mềm lập trình cho tổng đài Panasonic KX-TES824 - DOWNLOAD