| Tổng đài Panasonic
18261
Hướng dẫn lập trình bấm phím 9 hoặc 0 để gọi ra ngoài cho tổng đài KX-NS300
Hướng dẫn lập trình bấm phím 9 hoặc 0 để gọi ra ngoài cho tổng đài KX-NS300
  • Thông thường bấm 9/0 chọn tự động các line trung kế rỗi
  • Đăng nhập vào tổng đài để lập trình: Chọn 2. System -> chọn 6. Numbering Plan -> chọn tab Features -> chọn 0 hoặc 9 chiếm CO gọi ra ngoài
  • Nếu muốn kiểm tra trực tiếp bám *37001 (line 1) tăng dần 
Chúc bạn thành công!