| Tổng đài Panasonic
18323
Hướng dẫn chiếm line trung kế trực tiếp của tổng đài KX-NS300
Hướng dẫn chiếm line trung kế trực tiếp của tổng đài KX-NS300
  • Thông thường bấm 9/0 chọn tự động các line trung kế rỗi
  • Nếu muốn kiểm tra trực tiếp bấm *37001 (line 1) tăng dần 
Chúc bạn thành công!